Hitachi

  • Display:
  • List
  • Grid
Sort By:
Show:

BẢNG TƯƠNG TÁC HITACHI FX-79E1

Bảng tương tác thông minh Hitachi FX-79E1 Starboard Interactive Whiteboard l&...

$0.00

BẢNG TƯƠNG TÁC HITACHI STARBOARD FX-TRIO-77

Bảng tương tác thông minh Hitachi StarBoard FX-TRIO-77 chính hã...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X10000

- Dùng cho :  HITACHI CP-X10000 - Độ sáng : 7.500 ANSI  - C&...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X608

- Dùng cho :  HITACHI CP-X608 - Độ sáng : 4.000 ANSI  - C&oc...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00231

- Dùng cho máy chiếu Hitachi CP-S860 / CP-958 / CP-X960 / CP-X970 - Part ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi GLH-97

- Dùng cho máy chiếu Hitachi CPX260 ; 265 ; 267 ; 268  Projector ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AW2519WN

- Dùng cho :  HITACHI CP-AW2519WN - Độ sáng : 2.500 ANSI  - ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-AW2519WN

- Dùng cho :  HITACHI CP-AW2519WN - Độ sáng : 2.500 ANSI  - ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-D27WN

- Dùng cho :  HITACHI CP-D27WN - Độ sáng : 2.700 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-DX250

- Dùng cho :  HITACHI CP-DX250 - Độ sáng : 2.500 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-DX300

- Dùng cho :  HITACHI CP-DX300 - Độ sáng : 3.000 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-EX300

- Dùng cho :  HITACHI CP-EX300 - Độ sáng : 3.200 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX79

- Dùng cho :  HITACHI CP-RX79 - Độ sáng : 2.200 ANSI  - C&oc...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-RX94

- Dùng cho :  HITACHI CP-RX94 - Độ sáng : 2.600 ANSI  - C&oc...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-SX635

- Dùng cho :  HITACHI CP-SX635 - Độ sáng : 4.000 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2511

- Dùng cho :  HITACHI CP-X2511 - Độ sáng : 2.700 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X2520

- Dùng cho :  HITACHI CP-X2520 - Độ sáng : 2.700 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3

- Dùng cho :  HITACHI CP-X3 - Độ sáng : 2.000 ANSI  - C&ocir...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3020

- Dùng cho :  HITACHI CP-X3020 - Độ sáng : 3.200 ANSI  - C&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Hitachi CP-X3511

- Dùng cho :  HITACHI CP-X3511 - Độ sáng : 3.500 ANSI  - C&o...

$0.00