Bóng đèn máy chiếu Eiki

  • Display:
  • List
  • Grid
Sort By:
Show:

Bóng đèn máy chiếu Eiki XNB5M,XNB5MS

- Độ sáng: 2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200 W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Bóng Đèn Eiki LC-X999/990/984

- Độ sáng:  3.000  Ansi Lumens - Công suất bóng đèn:...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki EIP-HDT30

- Độ sáng:  8000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 330 W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-HDT1000

- Độ sáng:  10000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 380 W...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-NB1,NB1W,XNB1,NB1U

- Độ sáng: 1.100 - 1.200 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-SB20/21/22

- Độ sáng: 2.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W -...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WSP3000

- Độ sáng:  3000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 245 W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-WXL200

- Độ sáng:  5500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 330 W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X1000

- Độ sáng:  2.300  Ansi Lumens - Công suất bóng đèn:...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X5,LCX5L

- Độ sáng: 3.000  Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X7

- Độ sáng: 7.700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300W x 4 b&...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X80

- Độ sáng:  6500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 330 W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X80

- Độ sáng: 9000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X800

- Độ sáng:  12000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 330 W...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X85

- Độ sáng:  7000 Ansi Lumens - Công suất bóng đ&egra...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X985,X985A, X1000,X1000L

 Độ sáng: 3.300 - 4.100 Ansi Lumens - Công suất bóng đè...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-X986,X1100

- Độ sáng: 2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 250W -...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB100

- Độ sáng:  3000 Ansi Lumens - Công suất bóng đ&egra...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB200

- Độ sáng:  3500 Ansi Lumens - Công suất bóng đ&egra...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Eiki LC-XB26

- Độ sáng:  2600 Ansi Lumens - Công suất bóng đ&egra...

$0.00