Bóng đèn máy chiếu Sanyo

  • Display:
  • List
  • Grid
Sort By:
Show:

Bóng đèn máy chiếu Sanyo EF10

- Độ sáng:  2.300  Ansi Lumens - Công suất bóng...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo EF10NA

- Độ sáng:  3.000 - 3.700  Ansi Lumens - Công suất b&o...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XP21N

- Độ sáng:  3000  Ansi Lumens - Công suất b&oacut...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU20, XU20, XW20AR

- Độ sáng: 1.100-1.200 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU20N 22N

- Độ sáng: 1.100 - 1.200 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: U...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SW10 15 20,XW15,PLC-Z1

- Độ sáng: 1.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 132W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SW30/35

- Độ sáng: 1.100 - 1.250 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 1...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo TX20/21/25

- Độ sáng: 4.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo UF15

- Độ sáng: 4.000-5.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XF31XF31/XF315N ,XF315NL

- Độ sáng:  6.500  Ansi Lumens - Công suất bóng...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XF42/46

- Độ sáng:  10.000 Ansi Lumens - Dùng chung EIKI: XT4U,XT9 -...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XF45,WF10,XF41

- Độ sáng: 7.700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XF60A,EF60A

- Độ sáng:  9.000- 12.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đ&...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XF70

- Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330&n...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP100L,WF20

- Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330 W...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP30

- Độ sáng:  2000-2500  Ansi Lumens - Công suất b&...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP30,PLV-60

BÓNG ĐÈN DÙNG CHO MÁY CHIẾU LỚN-TRÌNH CHIẾU CHUYÊ...

$0.00

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP41,46

- Độ sáng: 3.300-4.100 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 275...

$0.00